Vertikaljordning


Åskskydd och potentialutjämning. Lågresistenta kraftiga jordtag som motverkar oönskade situationer i nät och produktionsmiljön. Lämplig metod för jordning i urban / känslig miljö.

Translate »