Vilka är vi?

Omställning kräver ny teknik. Nya sätt att tänka.

Mekodrill AB Består av en grupp människor som jobbat för möjligheterna till grön energi i många år.

Vi har hjälpt till och skapat många stora och små Geoenergi anläggningar och Energilager i hela Sverige.


Vi har skapat förutsättningar för vindkraftsindustrin och andra kraftstationer att få byggas och fungera med vår Vertikaljordning kallad NordicGrounding.

Processtekniskt så har vi samlat på oss kompetens och erfarenhet gällande drift och optimering av Biogasproduktion och uppgradering av biogasen till fordonsbränsle.


Med ett gott team där alla delägare tillför en unik kompetens inom sina områden så hoppas vi kunna bli en viktig partner i den fortsätta omställning och utveckling inom den gröna tekniken.


Vi jobbar hela tiden framåt och inom nya områden.

meklogga2

Vi har samarbete med utvalda företag inom

teknik för omställning.

© Copyright 2022 Mekodrill AB

Design by Proweb – Digital Solutions –

Information

När du klickar på länken nedan kommer du att komma till Proweb – Digital Solutions

Translate »